Psykologisk Livssamtale Praksis

Livssamtaler - Samtaler med børn - Inge Kaldahl

Børnesamtaler

Du som forælder eller nær pårørende, er bekymret for dit barn pga. du måske selv eller en i jeres familie er blevet alvorlig syg, eller har andre udfordringer i jeres liv. Måske dit barn reagerer på de belastede livsomstændigheder, f.eks. ved at virke indadvendt, trist, vred, udfarende, pirrelig el.lign. Eller måske dit barn er særligt sårbart og udfordret af psykiske belastninger og reagere med uro, angst, vrede eller tvangshandlinger.

I børnesamtaler bruger jeg ofte at lade barnet tegne det, som fylder og gør dem bange. Det er en god vej til at få hjælp til at få sat ord på de bekymringer, der rumsterer.


"…jeg er bare så glad for at få snakket, og så er jeg glad for at far og mor nu har set min "Ked af det klump", den som jeg tegnede. Jeg tror, jeg kan fortælle dem, når jeg er ked af det, og tænker på mormor i kisten, og sådan noget uhyggeligt noget.."
(Pige 7 år)

Inge Kaldahl  •  Aalborg Nordjylland  •  Tlf. 6165 9396  •  inge@ingekaldahl.dk