Psykologisk Livssamtale Praksis

Familiekurser - Inge Kaldahl

Familiekurser

Familiekurser for udsatte familier i naturskønne omgivelser. Flere familier samles med fokus på at genvinde livsglæde og livsmod, under og efter alvorlig livstruende sygdom eller anden psykisk belastning i familien. Herved forebygges eventuelle psykiske følgereaktioner på de belastende livsomstændigheder.


"….. Godt at blive "tvunget" kærligt til sammen at tænke tilbage. Og muligheden for at tale med alle de andre og høre hvordan de tackler de forskellige ting man står i efter at have mistet. Allerbedst var traveturen i Rebild Bakker. En dag med tilbageblik og et fremtidskig"
(Mand 42 år)


"Rigtig godt kursus. Det har været lidt kringlet med vores sammenbragte børn, men jeg synes den her weekend har givet større forståelse for hinanden på kryds og tværs. Det har prikket lidt i såret - at komme op og ned i følelserne. Godt at få snakket med de andre, det er jo de samme ting vi "pøler" med…"
(Kvinde, 48 år)

Planlagte kurser, foredrag og temadage er her: Nyheder.

Ønsker du nærmere informa­tion om de enkelte kurser, så kontakt mig.

Jeg sammensætter og afholder løbende kurser eller gruppe­forløb for mennesker, som er ramt af kræft eller anden livs­truende sygdom eller for menne­sker, der har mistet en nært­stående.

Nogle kurser afvikles over en eller flere dage. Andre kurser og grupper forløber som en fast uge dag over en periode. Flere kurser udvikles og afholdes i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Har du en idé til et kursus eller en gruppe, du tænker kunne være givende og meningsfuld, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Inge Kaldahl  •  Aalborg Nordjylland  •  Tlf. 6165 9396  •  inge@ingekaldahl.dk