Psykologisk Livssamtale Praksis

Foredrag - Tabu, tavshed og trang til trøst - Inge Kaldahl

Tabu, tavshed og trang til trøst

Mødet med mennesker i sorg

Hvad gør vi, når vi møder et menneske, der har mistet og er i sorg?

Ofte forsøger vi at opmuntre, prøver måske at trøste ved at sige: "det skal nok gå", eller: "tiden læger alle sår", eller: "nej hvor ser du godt ud, du er kommet dig flot over tabet…!"

I Danmark er alvorlig sygdom, død og sorg fortsat fyldt med mange tabuer. Vi har stadigt svært ved at tale om sorgen og døden. Måske minder det os om, at vi selv en dag skal dø, eller at vi kan miste et menneske, vi holder af?

Måske skal vi ikke tale så meget om, hvad vi skal gøre overfor et menneske, der har mistet og er i sorg. Måske skal vi turde være og ikke gøre. Være sammen og lytte til det menneske der savner og er i sorg, og have Benny Andersens ord i mente: "En klagesang er til for at høres og ikke en stil, der skal rettes i."

Vi kan ikke fjerne sorgen eller trøste den bort; hvis vi prøver på det, skaber vi i stedet en distance og forstærker måske en ensomhed hos det menneske, der har mistet og savner.

Foredraget vil være en dialog med deltagerne med udgangspunkt i erfaringer med tavshed, tabu og velmenende forsøg på at trøste sorgen bort og om, hvorfor vi så gerne vil fjerne og trøste det smertefulde bort.

Inge Kaldahl  •  Aalborg Nordjylland  •  Tlf. 6165 9396  •  inge@ingekaldahl.dk