Psykologisk Livssamtale Praksis

Om mig - Inge Kaldahl

Om Inge Kaldahl

Jeg betragter mig som en Følgesvend, som gennem samtalen følges med dig i det, som fylder og opleves smertefuldt og til tider ubærligt. Jeg lytter, stiller spørgsmål og hjælper dig med at finde fodfæste igen, når livet væltes omkuld.

Baggrund

Jeg er Cand.pæd. i Pædagogisk psykologi, uddannet systemisk-narrativ familie terapeut og sygeplejerske.

Ud over mit mangeårige arbejde som psykologisk rådgiver og leder af Kræftens Bekæmpelse i Nordjylland, på Hospice, i psykiatrien, har jeg også arbejdet for Moder Theresa i Calcutta i Indien.
Jeg har mødt og fulgtes med mange mennesker, der på grund af en livstruende sygdom/lidelse, tab og kriser har haft brug for støtte til at leve med det, der har ramt dem og væltet deres liv omkuld.

Mit arbejde og samtaler med mennesker bygger solidt på disse erfaringer, både når det gælder samtaler med det menneske, der er ramt og deres familier, og når det handler om udvikling af kurser til kræftramte og supervision eller undervisning/foredrag til personalegrupper mm.

I mit teoretiske og praktiske udgangspunkt er jeg primært inspireret fra den systemiske og narrative tænkning suppleret med en kropslig og kreativ tilgang i min praksis.

Jeg er optaget af, hvordan vi gennem sproget og vores fortællinger kan skabe det liv, vi ønsker at leve og med respekt for, at vi lever i relationer. Jeg ser menneskers udfordringer og problemer som invitationer til et ønske om, at vi gerne vil forandre noget i vores liv. Samtalerne vil være med udgangspunkt i dette, evt. suppleret med kropslige meditative øvelser og kreative udtryk. Jeg har fokus på det livgivende i det svære.

Inge Kaldahl  •  Aalborg Nordjylland  •  Tlf. 6165 9396  •  inge@ingekaldahl.dk