Psykologisk Livssamtale Praksis

Nyheder - Inge Kaldahl

Nyheder

Livssamtaler i praksis

Nyt 4 dages kursus for fagpersoner i efteråret 2019 omkring livssamtaler i praksis.

Læs mere her
Livshistorie værksted

Kom og lad os dele vore livshistorier sammen

  Livshistorie værksted er et sted hvor:
 • Vi fortæller om vores liv - vores livsværk.
 • Vi deler og fortæller om livet i sorg og i glæde
 • Vi fortæller om det som smertede, skuffede OG om det der gav mening, livsmod og livslyst
 • Vi deler sorgen, savnet over de mennesker, vi har mistet, MEN også taknemligheden over, at de blev en del af vores liv og livsværk

Tid: Sidste onsdag i måneden kl: 16.30 – 19.00

Sted: Livssamtale Praksis, Boulevarden 33.A, 9000 Aalborg

Deltager antal: max 8

Læs mere her
Stemningsbilleder fra kurset: SORG som diagnose

Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl
Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl
Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl
Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge KaldahlTre tirsdage i marts 2018 på Folkeuniversitet.

SORG som diagnose – SORG som livsvilkår

”Sorrig og Glæde de vandre til hobe……” eller gør de?


Fra 2018 bliver forlænget sorg en diagnose som kommer i ICD-11.


Og vi bør spørge os selv og andre om:

 • Hvad vil brugen af en sorgdiagnose komme til at betyde, for vores møde med mennesker i sorg? - styrker/risici.
 • Bliver vi i stand til at udpege/spotte mennesker med såkaldt kompliceret sorg, og hvilke konsekvenser vil det i givet fald komme til at få for det enkelte og for kulturens syn på mennesker i sorg?
 • Hvilken sorgkultur har vi i Dk - hvilken kunne vi ønske os?
 • Kan en sorgdiagnose være en anerkendelse af sorgens smerte, kan vi medvirke til at gøre den sorgramte mere hjælpeløs?
 • Hvilket sprog for sorgen tilbyder en sorgdiagnose?
 • Hvad sker der ved de andre måder, vi i dag taler om sorg, hvis eller når sorgdiagnosen bliver en realitet?
 • Findes der en ”rigtig” måde at sørge på?


Inge Kaldahl vil med udgangspunkt i sit mangeårige møde med mennesker i sorg sætte fokus på sorg som et menneskeligt eksistentielt vilkår, som vi alle før eller senere kommer til at opleve. Hun vil fortælle om sorgens mangeartede udtryksformer alt afhængig af alder, personlig baggrund/livshistorie og familiekultur – i en tid, hvor smerte, lidelse og død helst blot ”sker for naboen”. Inge vil tematisere, om der kulturelt set er en rigtig eller forkert måde at sørge og bearbejde sorgen på? Er det bedst at komme videre, lægge tabet fra sig? Eller bør man bearbejde savnet og tabet ved at gå i terapi, få medicin, sende sit barn i sorggruppe?

Eller er det muligt at tale sammen med og i familien om savnet og sorgen?

Herudover vil Inge diskutere om sorg kan forebygges? Kan en såkaldt kompliceret sorgreaktion (hermed en sorgdiagnose) forebygges, ved at den døende og dennes familie, får talt om afskeden, døden OG det levede liv inden dødens indtræden?

Inge kalder sig en følgesvend for herved at undgå at sygeliggøre det almenmenneskelige, eksistentielle vilkår som sorg og tab er. af-klientlig gøre dette almene menneskelige eksistentielle felt som tab og sorg er.
Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

SORG som diagnose - SORG som livsvilkår.
Samtale cafe og debat aften på Huset i Hasserisgade:

Sagt om aftenen:

"Det var en ualmindelig berigende aften, som jeg allerede har fortalt detaljeret videre om til to andre. Din narrative arbejdsmåde virker så indlysende rigtig..."

Inger Marie Keld

Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl
Sorg er et livsvilkår

Kursus om sorg, tab og traumer

Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

Cand.pæd.pæd.psyk., sygeplejerske Inge Kaldahl.

Kurset henvender sig til sygeplejersker, der møder alvorligt syge, døende og sorgramte og deres familier i deres arbejde.

Kurset giver en grundig indføring til sorg- og livssamtalens grundlæggende begreber, hvis teori og metoder giver enkle redskaber til at bruge sig selv personligt i de professionelle møder med mennesker ramt af sorg og krise.

Sorg- og Livssamtaler hjælper mennesker og deres familier til at have fokus på livet trods sorg, tab og traumer.

Kursets temaer:

 • Sorg- og Livssamtalens baggrund i teori og metode
 • Sorg- og Livssamtaler ved sorg og traumer - Nye veje at tale om tab, traumer og sorg.
 • Personligt ramt i det professionelle møde – den professionelle dømmekraft
 • Fokus på familien - Når én bliver ramt, bliver alle ramt.

Det teoretiske afsæt er primært hentet fra narrativ/systemisk teori og metode, suppleret med en kropslig tilgang.
Kursets dybde og relevans sikres ved, at undervisningen hele tiden relateres til praksis og den personlige del i det professionelle arbejde.

Målgruppe: Sundhedsfagligt personale der ønsker at:

 • styrke og udvikle egen samtalepraksis i mødet med sorg- og kriseramte.
 • inddrage de personlige kompetencer professionelt
 • styrke empati og mod i de vanskelige møder

Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

Om underviseren: Inge Kaldahl er uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi, sygeplejerske og narrativ familieterapeut.
Ud over sit tidligere mangeårige arbejde som psykolog og rådgivningsleder af Kræftens Bekæmpelse i Nordjylland, på Hospice, i psykiatrien, har hun også arbejdet for Moder Theresa i Calcutta i Indien.
Inge betragter sig som en følgesvend, som gennem samtalen følges med mennesker i det, som fylder og opleves sorgfuldt, smertefuldt og til tider ubærligt.
Læs mere på: www.ingekaldahl.dk.

Pris: kr. 2.000 + moms inkl. forplejning

Tidspunkt: 3 hele dage fra kl. 10 - 16 (15. og 16. marts og 27.april 2017).
Kurset gentages til efteråret.

Sted: Boulevarden 33 A, Aalborg – Inge Kaldahl – Psykologisk Livssamtale Praksis

Deltager antal: max 8 (først til mølle)

Tilmelding: senest den 25.februar 2017 - Inge@ingekaldahl.dk eller på tlf. 61659396
Traumer – tab - tabu – temadag på Thorshavns sygehus på Færøerne.

Torsdag den 21. maj 2016 afholdt Krabbameinsfelagio - den færøske kræftforening en temadag med Inge Kaldahl som oplægsholder:

Over 40 kursister deltog i temadagen. Kursister som alle på forskellig vis i deres faglige liv møder mennesker, der er ramt af tab, traumer, og hermed de mange tabuer, som fortsat hersker omkring dette. Der deltog: sygeplejersker sundhedsplejersker, psykologer, pædagoger, præster, psykoterapeuter, socialrådgiver, m.fl.


Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

Kursist udsagn:
Det har været en helt fantastisk lærerig dag. Inge er en meget dygtig, levende og jordnær underviser. Hun har en sjælden evne til at forklare de teoretiske traume teorier så man forstår dem og ikke mindst, så man kan omsætte det til brug i min egen praksis, hvor jeg dagligt møder med mennesker, der er ramt af tab og traumer.
Det at Inge inddrager eksempler fra sit egen praksis på en meget kreativ måde, gjorde dagen nær og levende.
Jeg vil på det varmeste anbefale kurset til andre.

Kursist udsagn:
Sikke en dag, levende, bevægende og meget lærerig. Både selve undervisningen men også de øvelser vi lavede. Netop det gør, at jeg oplever, at jeg nu er i stand til at forstå, hvordan jeg selv kan og tør tale med de unge jeg arbejder med om deres mange tab og traumer. En helt igennem SUPER dag! (mandlig kursist)
Første hold afsluttet i Introduktion til Livssamtale Praksis

Fire hele dage med grundig indføring i Livssamtale Praksissens grundbegreber og metoder afsluttet på Færøerne


Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

Foto fra afslutningen af et intensivt 4 dages kursus forløb for fagpersoner i Livssamtale Praksissen (der mangler 4 kursister på fotoet)

OBS!! Nyt intensivt kursus forløb starter i foråret 2017 - skriv hvis interesse: inge@ingekaldahl.dk
NYT: Gratis konsultation for Dansk Brystkræft Organisation - DBO´s medlemmer:

Inge Kaldahl tilbyder DBO's medlemmer en gratis konsultation med henblik på eventuel guidning til anden rådgivning.

Læs mere her. - See more at:
www.brystkraeft.dk

Inge Kaldahl  •  Aalborg Nordjylland  •  Tlf. 6165 9396  •  inge@ingekaldahl.dk