Psykologisk Livssamtale Praksis

Nyheder - Inge Kaldahl

Nyheder

Sorg er et livsvilkår

Kursus om sorg, tab og traumer

Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

Cand.pæd.pæd.psyk., sygeplejerske Inge Kaldahl.

Kurset henvender sig til sygeplejersker, der møder alvorligt syge, døende og sorgramte og deres familier i deres arbejde.

Kurset giver en grundig indføring til sorg- og livssamtalens grundlæggende begreber, hvis teori og metoder giver enkle redskaber til at bruge sig selv personligt i de professionelle møder med mennesker ramt af sorg og krise.

Sorg- og Livssamtaler hjælper mennesker og deres familier til at have fokus på livet trods sorg, tab og traumer.

Kursets temaer:

  • Sorg- og Livssamtalens baggrund i teori og metode
  • Sorg- og Livssamtaler ved sorg og traumer - Nye veje at tale om tab, traumer og sorg.
  • Personligt ramt i det professionelle møde – den professionelle dømmekraft
  • Fokus på familien - Når én bliver ramt, bliver alle ramt.

Det teoretiske afsæt er primært hentet fra narrativ/systemisk teori og metode, suppleret med en kropslig tilgang.
Kursets dybde og relevans sikres ved, at undervisningen hele tiden relateres til praksis og den personlige del i det professionelle arbejde.

Målgruppe: Sundhedsfagligt personale der ønsker at:

  • styrke og udvikle egen samtalepraksis i mødet med sorg- og kriseramte.
  • inddrage de personlige kompetencer professionelt
  • styrke empati og mod i de vanskelige møder

Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

Om underviseren: Inge Kaldahl er uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi, sygeplejerske og narrativ familieterapeut.
Ud over sit tidligere mangeårige arbejde som psykolog og rådgivningsleder af Kræftens Bekæmpelse i Nordjylland, på Hospice, i psykiatrien, har hun også arbejdet for Moder Theresa i Calcutta i Indien.
Inge betragter sig som en følgesvend, som gennem samtalen følges med mennesker i det, som fylder og opleves sorgfuldt, smertefuldt og til tider ubærligt.
Læs mere på: www.ingekaldahl.dk.

Pris: kr. 2.000 + moms inkl. forplejning

Tidspunkt: 3 hele dage fra kl. 10 - 16 (15. og 16. marts og 27.april 2017).
Kurset gentages til efteråret.

Sted: Boulevarden 33 A, Aalborg – Inge Kaldahl – Psykologisk Livssamtale Praksis

Deltager antal: max 8 (først til mølle)

Tilmelding: senest den 25.februar 2017 - Inge@ingekaldahl.dk eller på tlf. 61659396
Traumer – tab - tabu – temadag på Thorshavns sygehus på Færøerne.

Torsdag den 21. maj 2016 afholdt Krabbameinsfelagio - den færøske kræftforening en temadag med Inge Kaldahl som oplægsholder:

Over 40 kursister deltog i temadagen. Kursister som alle på forskellig vis i deres faglige liv møder mennesker, der er ramt af tab, traumer, og hermed de mange tabuer, som fortsat hersker omkring dette. Der deltog: sygeplejersker sundhedsplejersker, psykologer, pædagoger, præster, psykoterapeuter, socialrådgiver, m.fl.


Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

Kursist udsagn:
Det har været en helt fantastisk lærerig dag. Inge er en meget dygtig, levende og jordnær underviser. Hun har en sjælden evne til at forklare de teoretiske traume teorier så man forstår dem og ikke mindst, så man kan omsætte det til brug i min egen praksis, hvor jeg dagligt møder med mennesker, der er ramt af tab og traumer.
Det at Inge inddrager eksempler fra sit egen praksis på en meget kreativ måde, gjorde dagen nær og levende.
Jeg vil på det varmeste anbefale kurset til andre.

Kursist udsagn:
Sikke en dag, levende, bevægende og meget lærerig. Både selve undervisningen men også de øvelser vi lavede. Netop det gør, at jeg oplever, at jeg nu er i stand til at forstå, hvordan jeg selv kan og tør tale med de unge jeg arbejder med om deres mange tab og traumer. En helt igennem SUPER dag! (mandlig kursist)
Første hold afsluttet i Introduktion til Livssamtale Praksis

Fire hele dage med grundig indføring i Livssamtale Praksissens grundbegreber og metoder afsluttet på Færøerne


Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

Foto fra afslutningen af et intensivt 4 dages kursus forløb for fagpersoner i Livssamtale Praksissen (der mangler 4 kursister på fotoet)

OBS!! Nyt intensivt kursus forløb starter i foråret 2017 - skriv hvis interesse: inge@ingekaldahl.dk
NYT: Gratis konsultation for Dansk Brystkræft Organisation - DBO´s medlemmer:

Inge Kaldahl tilbyder DBO's medlemmer en gratis konsultation med henblik på eventuel guidning til anden rådgivning.

Læs mere her. - See more at:
www.brystkraeft.dk
Gratis konsultation til alle medlemmer af Senfølgerforeningen.

Se: Senfølgerforeningen - Hjælp og rådgivning

Inge Kaldahl har hjulpet mange kræftramte med senfølger, - og Inge har flere gange holdt oplæg i Senfølgerforeningen om mental mestring af senfølger.
Inge tilbyder Senfølgerforeningens medlemmer en gratis konsultation med henblik på eventuel guidning til anden rådgivning.
Inge træffes på 61 65 93 96 og inge@ingekaldahl.dk.

Inge Kaldahl  •  Aalborg Nordjylland  •  Tlf. 6165 9396  •  inge@ingekaldahl.dk