Psykologisk Livssamtale Praksis

Foredrag - Etiske dilemmaer i dødens nærhed - Inge Kaldahl

Etiske dilemmaer i dødens nærhed

"Kan man da ikke bare dø i fred?"

Vi har altid en del af hinandens liv i vore hænder. Måden vi handler på over for andre og over for os selv, kaldes etikkens domæne.

Et eksempel kunne være: En ældre mand Karl sidder hensunken i sin stol i et hjørne på sin stue. Den sidste uge er han blevet mere og mere træt, trist og indesluttet. Den glade latter og glimtet i øjet er væk. Sygeplejersken er bekymret og forsøger at tale om den svære afsked, men Karl afviser.

En aften ringer Karls eneste søn Erik, som Karl ikke har været i kontakt med de sidste fem år. Erik vil gerne besøge sin far og forsones. Karl afslår hårdnakket og beder sygeplejersken love, at Erik aldrig må komme, heller ikke efter hans død.

Sygeplejersken vil så gerne, at de bliver forsonet, "får sagt ordentlig farvel" inden Karl dør, og at Karl får set sin nu ni måneders gamle barnebarn. Sygeplejersken forsøger igen, da hun kan mærke at Karl bliver tiltagende stille og sorgfyldt. Karl bliver mørk i blikket og siger meget vredt. "..Kan man da ikke bare dø i fred…?".

  • Mener Karl virkelig, han ikke vil forsones, eller er det beskyttelse mod den svære afsked?
  • Er det rimeligt, at sønnen ikke må sige farvel til sin far, ikke engang efter han er død?
  • Hvad vil det sige at tage "ordentlig afsked"?
  • Vil det være overgreb, eller vil det være modigt af sygeplejersken at lade sønnen pludselig dukke op?

Foredraget vil have fokus på etiske dilemmaer i dødens nærhed. Et etisk dilemma er ofte fyldt med tvivl og ambivalens og er altid subjektiv.

Inge Kaldahl  •  Aalborg Nordjylland  •  Tlf. 6165 9396  •  inge@ingekaldahl.dk