Psykologisk Livssamtale Praksis

Foredrag - Ældre og sorg - når halvdelen af en forsvinder - Inge Kaldahl

Ældre og sorg - når ens halvdel forsvinder

Sorg er et livsvilkår - når man mister, ændres livet for altid.

Det er en stor sorg at miste sin ægtefælle, som man har delt glæder og sorger med det meste af livet. Mange praktiske ting i hverdagen bliver anderledes, og samtidig mangler det menneske, man er vågnet op sammen med hver morgen. Mange oplever, at det er som at miste en del af sig selv, når ægtefællen dør.

Det er et voldsomt livsbrud at miste sin livsledsager, ikke mindst når man har levet et langt liv sammen.

Mange ældre kan opleve at stå meget alene med deres sorg. Måske netværket ikke er så stort længere, flere venner og familiemedlemmer er gået bort, og man er ikke længere på arbejdsmarkedet. Måske man skåner børn og børnebørn, fordi man synes, at de har nok at se til med arbejde og familie?

Er det mon muligt at lære at tage imod hjælp, uden at føle sig til besvær? Kan man lære at give sorgen et sprog - en måde at tale om sorgen på? Svaret må være JA! - hvis nogen tør lytte, vise forståelse og åbenhed for at tale om sorgen og savnet.

Her er det vigtigt at acceptere, at der ikke en rigtig eller forkert måde at sørge på. Vi er alle forskellige.

Inge Kaldahl  •  Aalborg Nordjylland  •  Tlf. 6165 9396  •  inge@ingekaldahl.dk