Psykologisk Livssamtale Praksis

Til fagpersoner - Sorg på arbejdspladsen - Tabu, tavshed og trang til trøst - Inge Kaldahl

Sorg på arbejdspladsen

Tabu, tavshed og trang til trøst

Hvad gør vi, når en nær kollega bliver alvorligt syg, dør eller mister og er i sorg?
Måske vi prøver at trøste ved at sige: "det skal nok gå" el.lign.?

Vi får ofte en stærk trang til at skulle gøre noget, handle, fjerne det smertefulde bort. Vi vil så gerne lindre det, der gør ondt.

Måske skal vi ikke tale så meget om, hvad vi skal gøre, måske skal vi turde være og ikke gøre. Være sammen og lytte til det menneske, der er bange eller savner og er i sorg, og have Benny Andersens ord in mente; "En klagesang er til for at høres og ikke en stil, der skal rettes i."

Vi kan ikke fjerne eller trøste angsten og sorgen bort; hvis vi prøver på det, skaber vi i stedet distance.

Undervisningen vil være en dialog med deltagerne med udgangspunkt i egne erfaringer med tavshed, tabu og velmenende forsøg på at trøste angsten og sorgen bort og om, hvorfor vi så gerne vil fjerne og trøste det smertefulde bort.


Planlagte kurser, foredrag og temadage er her: Nyheder.

Inge Kaldahl  •  Aalborg Nordjylland  •  Tlf. 6165 9396  •  inge@ingekaldahl.dk