Psykologisk Livssamtale Praksis

Til fagpersoner - Familiesamtaler i dødens nærhed - Palliation - Inge Kaldahl

Familiesamtaler i dødens nærhed - Palliation

Gennem undervisningen vil vi arbejde med, hvordan man kan skabe en platform, hvorfra man kan tale om det smertefulde og ubærlige i, at far, mor, søster, bror eller bedsteforældre snart skal dø, og man skal sige farvel. Og hvorfra man også kan tale om et liv fyldt med minder og righoldige historier.

Mange familier oplever, at sygdommen, behandling, angsten for døden eller sorgen og savnet fylder så meget, at det helt overskygger det, der ellers er af gode ting i livet. I en familiesamtale er min erfaring, at børn rigtig gerne vil fortælle og af og til også tegne det, som gør dem bange og ked af det. F.eks. kan man have en "bangeklump" i maven, som fortæller, at man er bange for, mor skal dø, og at forældrene ikke "ser" én, fordi de selv er så bange og kede af det.

Når familier tilbydes familiesamtaler får hver enkelt familiemedlem mulighed for at finde et sprog for de svære tanker og følelser, der fylder. Der bliver sat fokus på livet, håb og drømme - og ikke mindst skabes der liv indtil døden og bagefter.


Planlagte kurser, foredrag og temadage er her: Nyheder.

Inge Kaldahl  •  Aalborg Nordjylland  •  Tlf. 6165 9396  •  inge@ingekaldahl.dk