Psykologisk Livssamtale Praksis

Til fagpersoner - Sorg og krise i familien - Er de pårørende en byrde eller ressource? - Inge Kaldahl

Sorg og krise i familien - Er de pårørende en byrde eller ressource?

Når én bliver ramt, bliver alle ramt

Når vi som fagpersoner møder et alvorligt sygt menneske, ved vi godt, at dette menneske er en del af en familie, et netværk, vi ved at: når én i en familie bliver ramt af sygdom, bliver alle ramt.
Spørgsmålene melder sig:

  • Skal vi inddrage de pårørende i behandling og plejen af den alvorlige syge?
  • Bliver familien en tung ekstra opgave på en travl arbejdsplads?
  • Er det muligt at inddrage de pårørende som en ressource?
  • Hvad får os til at vakle - være skeptiske?

Når vi som fagpersoner møder et menneske, som er alvorligt syg og måske snart skal dø fra sin ægtefælle, fra sine børn og evt. børnebørn, bliver vi som professionelle personligt berørte. Berørtheden minder os om, at vi selv er en del af en familie, at vi kan blive syge, og at vi kan miste, én vi elsker.

I sundhedsvæsnet er der tradition for, at den professionelle faglighed og viden er sat så højt, at den bliver ekspertviden, og at vi som fagpersoner undertrykker vores personlige viden og erfaringer i mødet med patienten og dennes pårørende. Hvad hvis vi inddrog vores personlige erfaringer/viden på lige fod med vores professionelle faglighed - måske vi bedre kunne se de pårørende som en ressource og ikke blot en belastning?

Undervisningen vil være med udgangspunkt i deltagernes egne professionelle erfaringer og dilemmaer. Vi vil undersøge og udfordre, om de personlige erfaringer kan inddrages professionelt.


Planlagte kurser, foredrag og temadage er her: Nyheder.

Inge Kaldahl  •  Aalborg Nordjylland  •  Tlf. 6165 9396  •  inge@ingekaldahl.dk