Psykologisk Livssamtale Praksis

Nyhedsarkiv - Inge Kaldahl

Nyhedsarkiv - Side 1

Foredrag i FlexForum

Mandag d. 4. december - Aalborg

Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

Download PDF
SORGGRUPPELEDER UDDANNELSE

Med et familieperspektiv

Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

Formål:
At introducerer fagpersoner til at arbejde med sorggrupper i et familieperspektiv

Målgruppe:
Psykologer, socialrådgivere, pædagoger, sundhedsplejersker, sygeplejersker, lærere, præster og andre, der arbejder med eller forbereder sig på at arbejde med sorggrupper.

Indhold:
Livssamtale praksis til at holde samtalegrupper for sorgramte er inspireret af den systemisk/narrative teori og metode suppleret med andre terapeutiske retninger og kropslige og kreative tilgange.

Temaer i løbet af kurset er:

 • Sorg – hvad er sorg – tilgange til tab og sorg, remembering
 • Spørgsmål; nysgerrighed, Hermeneutik, Uærbødighed, Diskurser – dekonstruktion
 • Sorggruppe kultur
 • Sprog – Bevidning, stilladsering
 • Eksternalisering
 • Familieperspektivet -hvordan inddrager vi familierne?

Form:
Kurset er praksisnært og procesorienteret. Der forventes høj deltageraktivitet, og at kursisterne er indstillet på at afprøve de præsenterede metoder på egen krop på kurset.

Underviser:
Inge Kaldahl ejer af: Psykologiske Livssamtale Praksis i Aalborg. www.ingekaldahl.dk
Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

DBO´s Tilbagefalds seminar for kvinder med brystkræft med tilbagefald i Middelfart oktober 2017.

Et bevægende og rørende kursus.

Ord som blev taget med fra dagen:

...håb, fællesskab, taknemmelighed, humor, intensitet, forståelse for at afmagten smitter, sammenhold, sorg og glæde, være i samme båd, mange perspektiver..….

Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl
Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

Efterårsdage på Fæøerne med en blanding af undervisning,supervision familiesamtaler og foredrag for frivillige.
Gratis konsultation til alle medlemmer af Senfølgerforeningen.

Se: Senfølgerforeningen - Hjælp og rådgivning

Inge Kaldahl har hjulpet mange kræftramte med senfølger, - og Inge har flere gange holdt oplæg i Senfølgerforeningen om mental mestring af senfølger.
Inge tilbyder Senfølgerforeningens medlemmer en gratis konsultation med henblik på eventuel guidning til anden rådgivning.
Inge træffes på 61 65 93 96 og inge@ingekaldahl.dk.
Foredrag i Randers Kommune

Mandag d. 30. oktober - Foredrag for inviterede

Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

Download PDF
Foredrag:

Livskvalitet og mental mestring efter senfølger

Når senfølger efter kræftsygdom rammer og livet braser sammen - hvad kan man selv gøre for at håndtere det?

Foredragsholder: Inge Kaldahl og Shaline Thedchanamoorthy
I samarbejde med Senfølgerforeningen

Tid: 8. november 2016 17.00- 19.30

Sted: Kig-Ind, Vestermarksvej 2, 9610 Nørager

Se link:
http://mariagerfjord.lof.dk/foredragdebat/dofo//hold/16284 og
Tilbuddet lægges på himmerlandsbilletten, dvs. også synlig på:
kulturen.net, som er Rebild´s kultur portal.
Livssamtale Praksis - En introduktion – Temadag på Folkeuniversitet

Hold 16734 - Lørdag den 29/10 -2016 kl. 10.30-16.30.

Dagen er en introduktion til Livssamtale Praksissens grundlæggende begreber. Livssamtale Praksissens teori og metoder giver enkle redskaber til at bruge sig selv personligt i de professionelle samtaler og møder.

Livssamtaler er samtaler med mennesker og deres familie, hvis liv er væltet omkuld og opleves tomt og meningsløst.

Livssamtaler hjælper mennesker til at have fokus på livet trods det svære og sorgfulde.

Livssamtaler giver mennesker platform, hvorfra der kan tales om angsten, det smertefulde og til tider ubærlige uden at drukne i afmagt. Dvs. styrker den enkeltes robusthed i livet.

Det teoretiske afsæt er primært hentet fra den Narrativ teori primært med baggrund i Michael White, som henter sit videnskabsteoretiske afsæt hos bl.a. Foucault og den post-strukturalistiske tænkning. Dette suppleret med div. systempraktikere, som har fokus på kultur, kommunikation og sprogets betydning på, hvordan vi skaber relationer og mening i vores liv. Kursets dybde sikres ved, at undervisningen hele tiden relateres til den personlige del i det professionelle arbejde.


Målgruppen: Primært fagpersoner, der ønsker at inddrage de personlige kompetencer professionelt, styrke og udvikle egen samtalepraksis samt styrke empati, nærvær og robusthed i de vanskelige møder.
Tab - Traumer – Tabu. Foredrag på Folkeuniversitet

Hold 16748 - onsdag den 12. oktober 2016 kl 17.00-18.45.

Cand.pæd.psyk., sygeplejerske Inge Kaldahl.

Mange børn og unge bærer på oplevelser af traumer og tab i deres baggage. Disse traumer kan det være svært at tale med andre om. Skammen fylder, og man mærker at omgivelserne ikke tør snakke med én om det svære.

Når man som barn eller ung bliver udsat for overgreb eller har oplevelser af sygdom, misbrug eller tab i familien, forsvinder følelsen af at leve i en tryg verden, og man kan ikke forvente, at man efter et stykke tid ”er kommet videre”. Traumet vil præge én og vise sig i forskellige sammenhænge og på forskellig vis og i visse tilfælde kaldes en diagnose.

Foredraget vil give et indblik i, hvordan jeg arbejder med narrativ traumebehandling i familier, hvor barnet/den unges perspektiv og trivsel er i centrum.
Tilbagefaldsseminar på Comwell, Middelfart – DBO afholder weekendseminar for Kvinder med tilbagefald

Fredag d. 30. sept. - søndag d. 2. okt. 2016.

Om lørdagen holder Inge Kaldahl workshop med udgangspunkt i:
Lad os gennem samtale og samskaben inspireres til at finde veje til at tackle de tunge tanker og følelser.

Over middag fortsætter vi med teamet:
'Når én i familien bliver ramt, bliver alle ramt'
Når tilbagefaldet rammer, hvordan passer man på sig selv?
Hvordan inddrager man sin familie?
Og hvordan skåner man dem?
Hvordan kan man som familie have fokus på livet, når angsten for døden banker på?

Du får 2½ døgns ophold med undervisning, vedkommende samvær og mulighed for at snakke med ligestillede.

Vil du vide mere, Læs mere i dbobladet nr. 47, februar 2016 eller på brystkraeft.dk:
http://brystkraeft.dk/wp-content/uploads/2016/03/DBO-Tilbagefaldsseminar16.pdf
Nørkle caféen
med tråde af livsglæde

ved Dorthe Kann

Nørklecafé - Nyheder - Inge Kaldahl

Alle kan deltage - uanset om du er nybegynder eller rutineret.
Kom med dig selv og dit nørkletøj.
Vi inspirerer og lærer af hinanden og i øvrigt snakker om løst og fast
Vi vil udveksle erfaringer og drikker en kop kaffe/theSted: Psykologisk Livssamtale Praksis v. Inge Kaldahl
Boulevarden 33A, 9000 Aalborg

Datoer: Mandage i 2016:
11 januar, 8 februar, 14 marts, 11 april, 9 maj, 13 juni
Tid: Kl. 16.30 - 18

Tilmelding til: Dorte Kann Hostrup; 40594603 eller Inge Kaldahl; 61659396
SOGNEAFTEN I VEDSTED SOGNEGÅRD:

SORG ER KÆRLIGHEDENS PRIS
v. psykolog Inge Kaldahl, Aalborg

Torsdag den 11. februar 2016 kl. 19.30.

Det er en stor sorg at miste en ægtefælle, som man har delt glæder og sorger med det meste af livet. Mange praktiske ting i hverdagen bliver anderledes, og samtidig mangler det menneske, som man hver morgen er vågnet op sammen med. Der er ingen let måde at undslippe sorgen på, og mange, især ældre, kan opleve at stå meget alene med deres sorg.
Foredrag om at finde plads til at sørge på sin egen måde og finde sin vej tilbage til livet.
Psykologisk Minikonference Aalborg Universitet

Kan sorg sættes på formel?

En vandring i dødens landskab med livet som baggrund

Lørdag den 13. februar 2016.
Se mere her: Psykologisk Minikonference 2016 - facebook

Sorg er et livsvilkår - når man mister, ændres livet for altid.

At skulle tage afsked og dø fra sine kære og at miste et menneske, man elsker, er svært. Uanset om døden er ventet eller kommer pludseligt, så vil tabet præge livet fremover.

Der er ingen let måde at undslippe sorgen på. De mennesker vi møder i vores praksis må være i sorgen, til den er modnet, og finder den vej, som fører tilbage til livet. Og vi må huske at, fordi et elsket menneske dør, dør relationen ikke.
Når vi i vores praksis møder et menneske, som er alvorligt sygt og snart skal dø, berører det os personligt. Berørtheden minder os om, at vi selv er en del af en familie, at vi selv kan blive syge, og at vi selv kan miste dem, vi elsker. Vi kan ikke fjerne det smertefulde og meningsløse. Vi kan ikke trøste det ubærlige bort, for hvis vi prøver, skaber vi i stedet distance og forstærker ensomheden hos den krise og sorgramte.

I foredraget vil jeg bl.a. komme ind på følgende temaer:

 • Findes der en "rigtig" eller "forkert" sorg?
 • Familien i sorg
 • Mod til at være i afmagten uden at fjerne os
 • Trøst og at være følgesvend.
 • Minde/livsblomst - et "sorgredskab"
Bedre Psykiatri Aalborg den 8. marts 2016:

Pårørendes sorg og tab

Cand.pæd.psyk. og sygeplejerske Inge Kaldahl betragter sig som en følgesvend, som gennem samtalen følges med mennesker i det, som fylder og opleves smertefuldt og til tider ubærligt.

Hun har fulgtes med mange mennesker, der på grund af psykisk lidelse, tab og kriser har haft brug for støtte til at leve med det, der har ramt dem og væltet deres liv omkuld. Foredraget fokuserer på den sorg og smerte, som pårørende ofte oplever. Inge Kaldahl vil fortælle om, hvordan man som pårørende kan tackle de svære tanker og følelser, der følger i kølvandet, når der er psykisk sygdom i familien.

Tirsdag d. 8. marts 2015 kl. 19.00-21.00
Frivillighuset, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

Pris: 75 kr./medlemmer 50 kr.
Tilmelding via mobil 50 58 88 16.
Arr: Bedre Psykiatri Aalborg.
Foredrag den 17.marts 2017 :

Ældres sårbare sorg
og pårørendes trang til at trøste

Sorg er kærlighedens pris - lad kærlighed finde nyt hjem

Sorg er et livsvilkår - når man mister, ændres livet for altid.

Det er en stor sorg at miste sin ægtefælle, som man har delt glæder og sorger med det meste af livet. Mange praktiske ting i hverdagen bliver anderledes, og samtidig mangler det menneske, som man hver morgen er vågnet op sammen med. Der er ingen let måde at undslippe sorgen på. Mange oplever ensomheden som det værste. Netværket ikke er så stort længere, flere venner og familiemedlemmer er gået bort, og man er ikke længere på arbejdsmarkedet. Måske man skåner børn og børnebørn, fordi man synes, at de har nok at se til med arbejde og familie.

Vi må huske, at fordi ens mangeårige livsledsager dør, dør relationen mellem jer ikke. Og vi må acceptere, at der ikke er en rigtig eller forkert måde at sørge på. Vi er alle forskellige. Hvert enkelt menneske har krav på respekt og plads til at sørge på hver sin måde. Man må være i sorgen, til den er modnet, og til at man finder den vej, som fører en tilbage til livet.

Praktisk information

17. marts kl. 19.00 - 21.00. Vejgaard Bibliotek, Sal 1

Tilmelding:

LOF Nord
Godthåbsgade 8A
9400 Nørresundby

Tlf. fastnet 5918 3350
Mobil 5018 3350
nord@lof.dk
Livssamtale Praksis nu på Folkeuniversitet

Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl
Livssamtale Praksis - Nyheder - Inge Kaldahl

Tilmelding på: Folkeuniversitetet i Aalborg, Hold 16226Nyhedsarkiv - Side 2
Inge Kaldahl  •  Aalborg Nordjylland  •  Tlf. 6165 9396  •  inge@ingekaldahl.dk